Lapsevanemate küsitlus Kuusalu KK

193 responses

Mis klassis laps käib?

193 out of 193 answered

1
2.B
5%/ 11 resp.
2
1.A
5%/ 10 resp.
3
3.A
5%/ 10 resp.
4
4.C
5%/ 10 resp.
5
2.D
4%/ 9 resp.
6
1.C
4%/ 8 resp.
7
3.C
4%/ 8 resp.
8
4.A
4%/ 8 resp.
9
6.B
4%/ 8 resp.
10
2.A
3%/ 7 resp.
11
4.B
3%/ 7 resp.
12
5.D
3%/ 7 resp.
13
7.C
3%/ 7 resp.
14
8.C
3%/ 7 resp.
15
9.B
3%/ 7 resp.
16
11.kl
3%/ 6 resp.
17
5.A
3%/ 6 resp.
18
5.C
3%/ 6 resp.
19
8.B
3%/ 6 resp.
20
9.C
3%/ 6 resp.
21
7.A
2%/ 5 resp.
22
1.B
2%/ 4 resp.
23
3.B
2%/ 4 resp.
24
5.B
2%/ 4 resp.
25
6.C
2%/ 4 resp.
26
7.B
2%/ 4 resp.
27
8.A
1%/ 3 resp.
28
10.kl
1%/ 2 resp.
29
2.C
1%/ 2 resp.
30
4.E
1%/ 2 resp.
31
9.A
1%/ 2 resp.
32
2.E
0%/ 1 resp.
33
6.A
0%/ 1 resp.
34
9.E
0%/ 1 resp.
35
12.kl
0%/ 0 resp.
36
5.E
0%/ 0 resp.
37
6.E
0%/ 0 resp.

Kui palju abistate last e-õppe perioodil õppimisega?

193 out of 193 answered

1
Igapäevaselt
56%/ 109 resp.
2
Vastavalt vajadusele, aga mitte iga päev
24%/ 48 resp.
3
Enamasti ei abista
18%/ 36 resp.

Hinnake lapse abistamisele kuluvat ajamahtu. Mitu tundi iga päev kulub?

109 out of 193 answered

1
2h
27%/ 30 resp.
2
4h või rohkem
21%/ 23 resp.
3
1h
20%/ 22 resp.
4
3h
19%/ 21 resp.
5
Alla tunni
9%/ 10 resp.
6
Alla poole tunni
2%/ 3 resp.

Kuidas planeerite päeva koduõppe perioodil?

109 out of 193 answered

1
Kindel rutiin, mis ajal toimub õppimine
71%/ 78 resp.
2
Rutiin puudub, õppimine toimub iga päev erineval ajal
28%/ 31 resp.

Millal toimub põhiline õppetöö?

162 out of 193 answered

1
Hommikul
64%/ 104 resp.
2
Päeval
32%/ 52 resp.
3
Õhtul
3%/ 6 resp.

Mida kasutate lapse õppetöös järjel püsimiseks?

191 out of 193 answered

1
eKoolist kontrollimine
86%/ 165 resp.
2
ei kasuta midagi
6%/ 13 resp.
3
nädalaplaan seinal
5%/ 11 resp.
4
koolipäevik
3%/ 7 resp.
5
Other
5%/ 11 resp.

Hinnake õppemahtu võrreldes tavaõppe perioodiga

193 out of 193 answered

3.5
Average rating
2%
4 resp.
1
8%
17 resp.
2
43%
83 resp.
3
30%
59 resp.
4
15%
30 resp.
5
Palju väiksemKoormus on sarnanePalju suurem

Kas hindeid antakse õiglaselt arvestades kodutöö mahtu?

193 out of 193 answered

1
Yes
90%/ 175 resp.
2
No
9%/ 18 resp.

Kas õpetajatepoolne tagasiside lapse esitatud töödele on olnud piisav?

193 out of 193 answered

1
Yes
83%/ 162 resp.
2
No
16%/ 31 resp.

Kas on esinenud probleeme õpetajaga kontakti saamisel?

193 out of 193 answered

1
Yes
6%/ 13 resp.
2
No
93%/ 180 resp.

Kui vajalikuks peate nutivaba koolipäeva?

193 out of 193 answered

3.9
Average rating
10%
21 resp.
1
2%
4 resp.
2
21%
41 resp.
3
16%
32 resp.
4
49%
95 resp.
5

Kas kodutööde tähtajad on olnud mõistlikud?

193 out of 193 answered

1
Jah
80%/ 156 resp.
2
Mõne õpetaja puhul mõistlikud, mõne puhul mitte
17%/ 34 resp.
3
Ei
1%/ 3 resp.

Kas olete tundnud, et vajaksite täiendavaid teadmisi arvutikasutamises, et last paremini õppimises toetada?

125 out of 193 answered

1
Yes
20%/ 26 resp.
2
No
79%/ 99 resp.

Kuidas kommenteeriksite kasutusel olevaid õpikeskkondi?

125 out of 193 answered

1
Need on mitmekülgsed ja rikastavad õpet
68%/ 85 resp.
2
Neid on liiga palju, keeruline orienteeruda
16%/ 21 resp.
3
Ei ole lapse õpikeskkondadega kokku puutunud
16%/ 20 resp.

Märkige, milliste teemade puhul teate, kuhu toe ja nõu saamiseks pöörduda:

125 out of 193 answered

1
Õppetöö sisulised küsimused
87%/ 109 resp.
2
Õppetöö korralduslikud küsimused
70%/ 88 resp.
3
Õppevahendid
51%/ 64 resp.
4
Liigne stress, ärevus lapsel
45%/ 57 resp.